Шпетим Љатифи и Скендер Асани се двјацата специјални претставници од Министерството за образование и наука за прашања поврзани со образованието за холокаустот и комеморацијата на Евреите во нашата земја.


Шпетим Љатифи и Скендер Асани се двјацата специјални претставници од Министерството за образование и наука кои ги именував денес за прашања поврзани со образованието за холокаустот и комеморацијата на Евреите во нашата земја.

Љатифи е посебен советник за образовни политики во МОН додека Асани е Директор на Институтот за духовно и културно наследство на Албанците. Верувам дека нивниот професионален багаж ќе придонесе за уште поголемо рефлектирање врз еврејските прашања.