Богоев и Асани во посета на ГП Блаце: Царинската управа со финални подготовки за воспоставување на оне-стоп-шоп со Косово

Царинска управа со финални подготовки за воспоставување на оне-стоп-шоп со Косово.

Царинската управа се подготвува за воспоставување на оне-стоп-шоп со Косово на граничниот премин Блаце, што ќе овозможи побрз проток на стоки и луѓе, како дел од активностите што се спроведуваат за забрзување и олеснување на трговијата. Со тоа се зајакнува конкурентноста на македонските компании на меѓународниот пазар и се овозможува поддршка на легалната трговија од една и се подобруваат условите за ефикасно спречување на нелегални активности на граница од друга страна.

Граничниот премин Блаце е втор позначаен граничен премин на нашата северна граница, кој овозможува влез кон Косово, и движења кон Србија, Црна Гора и потоа кон Јадранското море. Со неговата модернизација придонесуваме за забрзување на трговијата и транспортот и подобрување на перформансите на македонската економија.