Ministri i Drejtësisë Krenar Lloga, u takua me përfaqësuesit e Sindikatës së AOGJSH-së

Ministri i Drejtësisë Krenar Lloga, u takua me përfaqësuesit e Sindikatës së AOGJSH-së

Në takim u diskutua për protestat aktuale, problemet dhe kërkesat me të cilat ballafaqohet shërbimi i gjyqësorit dhe prokurorisë publike.

Ministria e Drejtësisë do t’i dorëzojë Informacion Qeverisë, në bashkëpunim me Ministrinë e Financave të shqyrtohet mundësia për fillimin e procesit të negociatave me Sindikatën e AOGJSH-së, për të gjetur një zgjidhje të përbashkët dhe që të mos bllokohet procesi me lëvizjen e lëndëve në gjykata dhe prokuroritë publike.

Kryetari i Sindikatës së AOGJSH-së, Trpe Deanovski, falënderoi ministrin Lloga për përpjekjet dhe përkushtimin e tij për zgjidhjen e problemeve të të punësuarve.

..

Министерот за правда Кренар Лога се сретна со претставниците на Синдикатот на УПОЗ.

На средбата се разговараше за актуелните протести, проблемите и барањата со кои се соочуваат судската и јавнообвинителската служба.

Министерството за правда ќе достави Информација до Владата, во соработка со Министерството за финансии да се разгледа можноста од отпочнување на процес на преговори со Синдикатот на УПОЗ со цел да се најде заедничко решение и да не се закочи процесот со движење на предмети во судовите и Јавните обвинителства.

Претседателот на Синдикатот на УПОЗ Трпе Деановски изрази благодарност до министерот Лога за неговите напори и заложби за решавање на проблемите на вработените.