Duda Balje vizitoi familjen e heroit Afrim Bunjaku: Allahu u dhëntë durim dhe forcë familjes!

Vizitë në familjen e heroit Afrim Bunjaku.
Allahu i dashur u dhëntë durim dhe forcë, dhe humbja e këtij polici të shërbejë si kujtesë se duhet të bëjmë shumë më tepër për të gjithë policët e Kosovës.

Poseta familiji heroja Afrima Bunjaku.
Da im dragi Allah podari sabur i snagu, a nama da gubitak ovog policajca posluži kao opomena da za sve policajce Kosova trebamo uraditi mnogo više