За германскиот дневен весник noz.de NEUE OZ истакнав дека годинава спречивме 10.455 обиди за илегални преминувања на границите, откривме 74 обиди за криумчарење на 734 мигранти

За германскиот дневен весник noz.de NEUE OZ истакнав дека годинава спречивме 10.455 обиди за илегални преминувања на границите, откривме 74 обиди за криумчарење на 734 мигранти

Моменталната состојба на нашите граници не е споредлива со ситуацијата во 2015/16 година. Во тој период, повеќе од милион луѓе патуваа преку Балканската рута кон Европската унија. Во Северна Македонија, тогаш дневно регистриравме од 10.000 до 12.000 преминувања на границите. Денес, бројките се многу помали, но Северна Македонија останува важна земја на транзит кон земјите-членки на ЕУ. Годинава спречивме 10.455 обиди за илегални преминувања на границите, од кои најголем дел на јужната граница со Грција, односно годинава бележиме тренд на намалување за речиси 50% на обидите за илегални преминувања во однос на минатата година.

Повеќето луѓе доаѓаат од Мароко, Пакистан и Авганистан. Професионални криумчари ги носат луѓето преку граница. Во Северна Македонија во првите осум месеци откривме 74 обиди за криумчарење на 734 мигранти. Доследно го гониме криумчарењето и поведовме постапки против 68 лица за криумчарење во првите осум месеци. За повеќето мигранти, Северна Македонија е само земја на транзит кон Западна Европа. Луѓето, без разлика на нивното потекло, сакаат да одат во безбедни земји со стабилна економија, посочувајќи ги земјите како Германија, Австрија, и скандинавските земји.