Работна средба со директорот на Управата за финансиска полиција, Горан Иванов.

Работна средба со директорот на Управата за финансиска полиција, Горан Иванов.

Добрата соработката и размената на податоци со Управата за финансиска полиција е клучна во водењето ефикасни финансиски истраги и сузбивање корупција.

Ја интезивираме соработката помеѓу двете институции и преземаме активности во борбата против финансиски криминал и перење на пари со цел заштита на финансиските интереси на државата и граѓаните.