Forcohet ASH-ja e Tetovës

Aleanca për Shqiptarët Dega Tetovë mbrëmë mbajti Kuvendin e dytë të degës së saj dhe zgjodhi kryesinë e re të ASH Tetovë. I pranishëm në Kuvendin e kësaj Dege ishte edhe Kryetari i ASH z. Arben Taravari, i cili foli për rëndësinë e kësaj Dege, fuqizimin dhe impaktin që kjo dege e ka në subjektin politik.
Kryetari Arben Taravari vlerësoi pozitivisht, konsolidimin dhe riorganizimin e kësaj dege pas zgjedhjes së Kryetarit të ri të ASH Tetovë Flakron Bexhetit bashkë me ekipin e tij duke potencuar se tani më kjo dege po ngritet , në shërbim të detyrës, dhe se ASH Tetovë ka figura politike, dhe potencial të fortë kadrovik, që e përfaqësojnë Tetovën, dhe udhëheqin nē mënyrën më të mirë institucionet ne nivel shteteror dhe nivel lokal.
Adnan Neziri depueteti që përfaqëson Degën e Tetovës foli gjithashtu për strukturimin e kësaj Dege, rëndësinë e Degës së ASH, në subjektin politik si dhe përvojën e njerëzve qe ka kjo dege ne interes të te gjitha proceseve!
Flakron Bexheti Kryetari i ASH Dega Tetovë, dha një raport te shkurter për periudhën një mujore duke treguar se kjo Dege për nje kohë të shkurtër ka shënuar sukseset e saja duke e vlerësuar si te sukseshëm organizimin e Kuvendit te FRASH-it dhe për një kohë të shkurter duke tubuar qindra të rinjë që janë rreshtuar në ASH Tetovë. Ai gjithashtu foli për, unitetin, harmoninë, solidaritetin dhe meritokracinë në këtë Degë bashkë edhe me prurjet e reja që po e rrisin këtë subjekt në Tetovë! Vlerësoi lartë kontributin e gjithë kryetarëve te nëndegëve, në këtë proces, si dhe funksionaret që përfaqësojnë këtë degë. Ai gjithashtu tha se kjo degë dhe kryesi pritet te kompletohet edhe pas konstituimit të Asamblese së gruas ne Tetovë me crast do te komoletohet mozaiku strukturor i ASH Tetovë!

Emrat e Propozuar të Kryesisë së re të ASH Tetovë:
1. Flakron Bexheti
2. Halid Matoshi
3. Burim Murtezani
4. Kujtim Ramadani
5. Arif Musa
6. Nurije Bajrami
7. Nehat Sadiki
8. Isna Vejseli Jonuzi
9. Muhamed Lala
10. Visar Miftari
11. Luljeta Qoku
12. Muhamed Ceka
13. Haqim Alija
14. Arlind Murtezani
15. Muhamed Odai
16. Muhabi Emini
17. Emir Husejni
18. Adnan Osmani
19. Irfan Odai
20. Valon Osmani
21. Muhamet Rakipi
Kuvendi i ASH Tetovë votoi edhe komisionin mbikqyrës të përbërë nga tre antar edhe atë:
1. Xhafer Xhaferi
2. Abush Islami
3. Shefedin Ismaili
(Gjithashtu u lane edhe disa vende te zbrasta per koopitimin e disa antareve pas kostituimit të Asamblesë së Gruas Dega Tetovë.