Секаде масовен пречек за Оливер Спасовски, вчера “се тресеше” Куманово, немаше слободно место во салата

Преполна сала и одлична атмосфера на вечерашната едукативна трибина на #СДСМ во мое #Куманово.

Стручни медицински лица, доктори и професори дадоа непроцинливо значајни совети и најнови сознанија како да се однесуваме, на што треба да обрнеме внимание, кога треба да се обратиме на лекар, кога се прават контролните прегледи зависно од возраста. Особено е истакнато значењето на превенцијата како клучен сегмент во борбата за најскапоценото-здравјето.

НеЧекајПревенирај