Kuadri fetar i Sllupçanit nga viti 1880 e deri më sot.

Fakte për Sllupçanin

Kuadri fetar i Sllupçanit nga viti 1880 e deri më sot.

Shkruan: Fejzullah Arifi

Hoxhallarë dhe Hafëzllarë

 1. Miftar Sahiti -Imam
 2. Zendel Hasani – Imam
 3. Abaz Abazi – Imam
 4. Halid Sulejmani – Imam dhe Mualim, Muderriz
 5. Tahir Halid Sulejmani – Ndihmës Imam
 6. Sadik Halid Sulejmani – Imam
 7. Mumin Halid Sulejmani – Gjykastës Sheriatik
 8. Hamid Ajdini – Imam
 9. Qemal Fejzulli – Hafiz
 10. Qemal Osmani – Hafiz, Imam
 11. Iljaz Iljazi – Hafiz, Imam
 12. Jakup Asipi – Muali, Ligjerues, Myfti
 13. Ibrahim Iljazi – Hafiz, Imam
 14. Adnan Osmani – Hafiz
 15. Sulejman Demiri – Imam
 16. Abdulhamid Fejzulli – Imam, Nënpunës I BFI-së
 17. Orhan Fejzulli – Imam
 18. Azir Avdiu – Imam, Mualim, Ligjerues
 19. Abdulfetah Shahini – Ligjerues, Arsimtar
 20. Ali Iljazi – Imam, Arsimtar
 21. Ajhan Abazi – Mualim
 22. Seid Fejzulli, Ligjerues, Edukator
 23. Mevludin Zumberi – Ligjerues
 24. Umej Fejzulli – Imam, Ligjerues, Nënpunës i BFI-së
 25. Ubejd Fejzulli – Hafiz
 26. Ferat Ismaili – Imam, Ligjerues
 27. Sadri Iljazi – Ligjerues
 28. Besart Zenuni – Imam, Mualim, Ligjerues

Pëveç hafëzllarëve, Sllupçani ka edhe një listë të gjatë të hafizeve. Në vazhdim po e paraqesim listen e hafizeve të Sllupçanit:

 1. Hanife Iljazi
 2. Emine Ismaili
 3. Haxhere Shahini
 4. Zejnepe Shahini
 5. Ajshe Shahini
 6. Hamide Zimberi
 7. Sizane Zimberi
 8. Rexhije Zimberi
 9. Fexhrije Iljazi
 10. Mikireme Shabani
 11. Rejhane Asipi
 12. Nesibe Asipi
 13. Nevrije Arifi
 14. Farije Memeti
 15. Bidajete Hiseni
 16. Arbesa Aliti
 17. Selma Arifi
 18. Suhejma Arifi
 19. Barije Iljazi
 20. Rufije Iljazi