Familja dëshmore ZYMBERI

Shkruan: Fejzulla Arifi

Fakte për Sllupçanin

Familja dëshmore ZYMBERI

Kuadri i i shkolluar i kësaj familje

Nga kjo familje për liri ranë 10 dëshmorë nga të gjitha moshat në luftën e 2001 në Maqedoni, por sot vetëm nga kjo familje kemi 52 anëtarë me shkollim të lartë. Nga këta 52 të shkolluar 27 janë të gjinisë femërore apo 52 %. Ja pasqyra e profileve të kuadrit të shkolluar të kësaj familje dëshmorësh:

2 Specialistë të medicinës
8 Magjistra të shkencave
7 Mjekë
2 Inxhinjerë të maqinerisë
1 Profesorë i gjeografisë
3 Pedagogë
1 Profesor i historisë
2 Farmacistë
1 Profesor i gjuhës gjermane
2 Administratë publike
3 Juristë
4 Fakultet filozofik
4 Fakultet ekonomik
5 Administratë biznes
1 Psikolog
2 Sociologë
1 Teolog
3 Pedagogë
3 Defektologë
1 Fakultet për dogana
1 Fakulteti i edukatës fizike
3 Informatikë
1 Shkencat e aplikuara
1 Infermieri
1 Shkencat Politike