Për të gjithë ata që udhëtojnë nëpër Kroaci, një njoftim i rëndësishëm

Ndërmarrja “Autostradat e Krocisë” (HAC) njoftoi se sistemi i ri i mbledhjes së tarifave të rrugës do të përdorë dy teknologji ekzistuese dhe të provuara në botë – teknologjinë DSRC (radio komunikimi në 5.8 GHz) për karikimin e përdoruesve të pajisjeve ENC, si dhe teknologjinë ALPR (Njohja e targave të automjeteve) për ngarkimin e përdoruesve të rastit për automjetet e lehta dhe ndjekja e pagesës së tarifave për të gjitha automjetet.

Sistemi i ri i grumbullimit bazohet në qarkullimin e lirë të automjeteve, pra nuk ka ndalesa në grumbullim, gjë që rrit qarkullimin, thekson HAC.

HAC se ka përzgjedhur ofertën SkyToll-in e Sllovakisë dhe TollNet-in e Republikës Çeke, i cili ofroi një çmim prej 79.9 milionë euro (pa TVSH) si kontraktor për sistemin e ri të tarifave. Kjo masë së shpejti do të aplikohet. Ata që udhëtojnë i dijnë këto teknologji dhe duhet të njoftohen në kufi në hyrje të Kroacisë. (INA)