БОЈМАЦАЛИЕВ:Вчера се одржа 3. Седница на Владата на Република Северна Македонија на која беа донесени неколку одлуки во интерес на граѓаните.

▶️Утврден е текстот на Предлогот на закон за изменување и дополнување на Законот за рестриктивни мерки за повторно испраќање до Собранието;

▶️Одлуки за поништувања еднострани наредби за разрешувања во МВР, донесени само од страна на министерот;

▶️Дополнителни средства преку прераспределба за изградба и реконструкција на основни училишта за 2024 година;

▶️Нова препорака до Управниот одбор на ФЗО;

▶️Формирана е Комисија за следење на примената и толкување на одредбите на Општ колективен договор за јавниот сектор, во интерес на работниците;

▶️Усвоен е Извештајот за состојбата со заштитата на природното и културното наследство на Охридскиот регион, заедно со ревидиран Стратегиски план за рехабилитација (2023-2030);

▶️Унапредување на прекуграничната соработка преку ИПА 3 програмата;

▶️Кадровски решенија во Агенцијата за филм, Пошта, Агенцијата за странски инвестиции