БОЈМАЦАЛИЕВ:Бесплатни возачки и сообраќајни за граѓаните!

Бесплатни возачки и сообраќајни за граѓаните!

На денешната седница на Владата се донесе одлука со која МВР се задолжува да ги издава од утре возачките дозволи кои се со старото име на Република Северна Македонија и сообраќајните дозволи исто така со старото име на Република Северна Македонија, на товар на МВР. Одлуката е денеска донесена на Влада, службите во МВР ги изготвуваат сите наши интерни акти кои ќе бидат потпишани од моја и од страна на министерот за внатрешни работи.