Османи:ДОБРО УТРО од Берн, Швајцарија. Дојдов овде од Бон, Германија да видам како работат амбасадите и во недела за давање конзуларни услуги.

MIRËMËNGJES nga Berna e Zvicrës. Erdha këtu nga Bonni i Gjermanisë për të parë se si funksionojnë ambasadat edhe të dielave për të ofruar shërbime konsullore. Kemi sjellë edhe stacion shtesë për lëshimin e pasaportave në Zvicër dhe tani në dy pika me dy turne dhe të shtunave dhe të dielave janë duke u proceduar me mijëra aplikime. Pavarësisht se kemi vënë në dispozicion të gjitha ambientet, koha e pritjes është ende e gjatë. Vazhdojmë me masa të tjera.

ДОБРО УТРО од Берн, Швајцарија. Дојдов овде од Бон, Германија да видам како работат амбасадите и во недела за давање конзуларни услуги.
Донесовме и во Швајцарија дополнителна станица за издавање пасоши и сега во два пункта со две смени и во во сабота и недела се работи на иљадници барања. И покрај тоа што го ставивме сите капацитети на располагање сепак , времето на чекање е долго.
Продолжуваме со други мерки.