Бојмацалиев:Денеска остварив работна средба со раководството на СВР Битола

Денеска остварив работна средба со раководството на СВР Битола, да би се запознале одблиску со постигнатите резултати и секојдневните работни активности, но и со евентуалните проблеми во рамки на работниот процес.

Од страна на раководството на СВР Битола бев брифиран за постигнатите резултати на оваа организациска единица, при што беше оценета безбедносната состојба како поволна и без поголеми нарушувања на ЈРМ.

Изминативе шест години на подрачјето на СВР Битола реконструирани пет објекти и тоа: СВР Битола, ОВР Прилеп, ОВР Ресен, ОВР Крушево и Полициско одделение Кривогаштани кои беа со децении запоставени. За сите посочени пет објекти издвоивме средства од Буџетот на МВР во износ од 45 милиони денари кои според сегашниот квалитативно видоизменет градежно-инфраструктурен облик целосно ги задоволуваат бараните критериуми за непречено функционирање на полициските служби во интерес на подобрување на услугите на граѓаните од овој регион.