Lloga : Nga sot, ndihma juridike falas mundësohet edhe për banorët e Komunës së Bogovinës

Nga sot, ndihma juridike falas mundësohet edhe për banorët e Komunës së Bogovinës

Ministri i Drejtësisë, Krenar Lloga dhe kryetari i Komunës së Bogovinës, Besnik Emshiu, sot nënshkruan një memorandum bashkëpunimi që do të kontribuojë në rritjen e qasjes së ndihmës juridike falas për banorët e Komunës së Bogovinës.

Zyra gjendet në objektin ku ka qenë selia e Komunës së Kamjanit. Pas hapjes zyrtare, u mbajt një aktivitet promovues nga përfaqësues të Këshillit të Evropës

Angazhimi i Ministrisë së Drejtësisë dhe Zyrës së Këshillit të Evropës, në frymën e qasjes së barabartë në drejtësi efektive do të vazhdojë edhe në periudhën në vijim me hapjen e zyrave të reja në më shumë komuna të vendit, me qëllim njoftimin e qytetarëve me mekanizmat që ofron shteti nëpërmjet Ligjit për Ndihmën Juridike Falas, në dobi të mbrojtjes së të drejtave të tyre në procedurat para gjykatave dhe institucioneve të tjera.

Од денес бесплатната правна помош станува достапна за жителите на Општина Боговиње

Министерот за правда, Кренар Лога и Градоначалникот на Општина Боговиње, Бесник Емшиу денес потпишаа меморандум за соработка кој во иднина ќе придонесе кон зголемување на достапноста на бесплатната правна помош до жителите на Општина Боговиње.

Канцеларијата е сместена во зграда каде што се наоѓаше седиштето на Општина Камењане. По свеченото отварање, се одржа и промотивен настан од страна на представници на Советот на Европа

Заложбите на Министерството за правда и Канцеларијата на Советот на Европа во духот на еднаквиот пристап за ефективна правда ќе продолжи и во наредниот период со отварање нови канцеларии во повеќе општини низ државата со цел запознавање на граѓаните со механизмите што ги нуди државата преку Законот за бесплатната правна помош во корист на заштита на нивните права во постапките пред судовите и другите институции.