Директорот Саше Тасевски со извонредна вест за охриѓани: Криминалот бележи намалување за околу 25 посто

По повод реализација на мерките и активностите предвидени со оперативниот план „Безбедно лето 2023“, заедно со стратешката група при Бирото за јавна безбедност остварив работна посета на ПС за ГП Аеродром „Св. Апостол Павле“ во Охрид и на Регионалниот центар за гранични работи „Запад“, при што беше остварена работна средба со раководствата на овие организациони единици и СВР Охрид.
Од страна на раководството на СВР Охрид бев информиран за безбедносната состојба на подрачјето на СВР Охрид која е на задоволително ниво, а вкупниот криминал во изминатите шест месеци, споредбено со истиот период минатата година, бележи намалување за 24,8 %.
Го поздравив фактот што во делот на класичниот криминал евидентирано е намалување за 22,7 %, а посебно намалување има на тешките кражби на подрачјето на СВР Охрид, и тоа за 33,1 %. Намалување има и во делот на економскиот криминал за дури 45,7 %.
Во делот на прометот на патници на западната граница, во првата половина од оваа година се забележани значајни резултати во повеќето области, при што забележително е зголемување на протокот на патници на овие гранични премини за 16 % споредбено со истиот период од минатата година, односно регистриран е влез и излез на 1.527.153 патници. Директорот Исто така, бев информиран и за текот на воспоставувањето на режим на проток на патници на ГП Ќафасан со One Stop Control, каде веќе се изведени поголемиот дел од конструктивните зафати, обезбедени се простории каде ќе се одвива контролата, како и информатичко-техничка поддршка.

Во делот на илегалната миграција, РЦ за ГР „Запад“ бележи намалување на илегалните преминување на нашата граница како резултат на мерките и активностите кој се преземаат на терен и добрата поставеност на нашите служби. Притоа, на западната граница се откриени 36 лица при обид за незаконско преминување на државната граница на наше подрачје, наспроти минатогодишните 72 за истиот период. Зголемена откривачка функција за 10 % се бележи при откривањето на лица по оперативни евиденции, чиј број во овие 6 месеци изнесува 248, а зголемување од 63% има и во делот на поднесени барања за поведување на прекршочна постапка по различни закони по кои постапува полицијата.
За од