Gazmend Amzai, Kalina Grivceva dhe Irfan Ahmeti u dekoruan nga UT si antarët më meritor për themelimin të programeve të specializimive

Përndryshe, këtë vit akademik në Fakultetin e Shkencave të Mjekësisë të Universitetit të Tetovës, për herë të parë u hap konkursi për paraqitjen e kandidatëve për regjistrim ose miratim të specializimeve të profesionistëve të shëndetësisë me arsimim të lartë në fushën e mjekësisë dhe të bashkëpunëtorëve shëndetësorë me arsimim të lartë, për vitin 2023.

Dekani i Fakultetit të Shkencave të Mjekësisë, Doc. Dr. Vegim Zhaku, në një takim me drejtuesit e Dhomës së Mjekëve të Maqedonisë së Veriut, në emër të Universitetit të Tetovës ndau certifikata mirënjohjeje për komisionin për themelimin e programeve specialistike, me në krye Prof. Dr. Kalina Grivceva – Stardelova, Doc. Dr. Gazmend Amzai dhe Doc. Dr. Irfan Ahmeti, duke e vlerësuar rolin kyç dhe kontributin e veçantë që kishin ata në këtë proces.

Sipas dekanit të FSHM-së, Doc. Dr. Vegim Zhaku, ky akt ka një ndikim mjaft pozitiv në avancimin e mirëfilltë shkencor dhe edukativ të institucionit tonë dhe se kontributet e tyre kanë lënë shenjë të pashlyeshme në rrugën e universitetit tonë, dhe ne e çmojmë përkushtimin e tyre. “Me anë të përpjekjeve të tyre dhe realizimin e themelimit të programeve specialistike për fushën e mjekësisë, ata kanë zgjeruar horizontet tona të arsimit, duke ofruar mundësinë që studentët të fitojnë njohuri të avancuara në fusha të ndryshme specialistike”, tha Doc. Dr. Vegim Zhaku.

Përndryshe, këtë vit akademik në Fakultetin e Shkencave të Mjekësisë të Universitetit të Tetovës, për herë të parë u hap konkursi për paraqitjen e kandidatëve për regjistrim ose miratim të specializimeve të profesionistëve të shëndetësisë me arsimim të lartë në fushën e mjekësisë dhe të bashkëpunëtorëve shëndetësorë me arsimim të lartë, për vitin 2023.