Mulla Mumin Efendi Halidi, Gjykatësi sheriatik i Novi Pazarit 1939 – 1944

Shkruan: Fejzulla Arifi

Libri për hoxhën e nderuar nga Sllupçani Mumin efendi Halidi është i gatshëm në të dy gjuhët, në shqip dhe boshnjakisht,
“Mulla Mumin Efendi Halidi, Gjykatësi sheriatik i Novi Pazarit 1939 – 1944”,
“Mulla Mumin Efendi Halidi, Śeriatski sudija Novog Pazara 1939 -1944”, në boshnjakisht u mundësua duke i falenderuar përkthyesit Mr. Ismet Azizi dhe Lektores Mr. Emina Imamoviq, po ashtu i jam falenderues edhe piktorit Dali Alili për pikturën dhe dizajnimin e kopertinës.
Shënim: Libri është botuar, të interesuarit per librin mund ti shkruajnë autorit në email: fejzulla.arifi.1996@gmail.com