Fjalor i Matur dhe Retorikë e Kontrolluar në Kohë të Vështira !

Një tufë të ashtu quajtur politikanë dhe intelektulë është mirē që gjuhën e ndotur ta promovojnë kur vendi të ketë kohë ma stabile.
Uniteti, racionaliteti, arsyeshmeria të dominojnë kudo.
Fjala publike e atyre që perfaqësojnë është me peshë të veçant dhe êshtë detyrë e secilit që të kontribojë për interes nacional.
Ata që mendojnë se një grusht vota të mjera, ja vlejn ma shumë se Kosova, vërtetë janë për të i vajtuar. Ismet Haziri