“Kufizo mendimet tuaja, mos lejo që ato të pushtojnë çdo gjë.”

“Kufizo mendimet tuaja, mos lejo që ato të pushtojnë çdo gjë.”

Njerëzit shpesh mendojnë më shumë se duhet, krijon negative që nuk ekzistojnë. Simbas shkencës, 90% e mendimeve negative që vet i krijojmë nuk janë reale. Edhe shkrimtari i mirënjohur për këto fusha Joseph Nguyen, në këtë udhëtim drejt vetë-zbulimit, fton të ndryshojmë perspektivën dhe të shpërndajmë mendimet negative. Duke shfrytëzuar mendjen si arkitekt të realitetit dhe duke u shkëputur nga stuhia e mendimeve negative, inkurajohemi të gjejmë oazin e qetësisë dhe të përqafoshim dashurinë pa kushte.

Mësimet kyçe udhëzojnë në një rrugëtim drejt vetëdijes dhe paqes së brendshme. Mendimet shihen si projektor që krijojnë imazhe në ekranin e realitetit tonë, me interpretim që formon reagimet tona. Shkëputja nga stuhia e mendimeve, përmes praktikave si meditimi i ndërgjegjes, ndihmon në kultivimin e vetëdijes së shkëputur.

Përtej vetes së mendimit, njihemi si vëzhgues i heshtur që dëshmon mendimet pa u kapur. Gjetja e oazit të qetësisë, përmes meditimit dhe fokusimit në momentin, hap një zonë të brendshme të qetësisë dhe gëzimit. Dobësimi i përbindëshave të mendimit është pjesë thelbësore e këtij procesi, pasi mendimet negative humbasin fuqinë kur u trajtohen si ngacmues të pafuqishëm.

Përqafimi i zemrës pa kushte përshkruan një gjendje të dashurisë pa gjykim, duke sjellë harmoni brendashmërie dhe lidhje të thella. Joseph Nguyen sugjeron që ndryshimi i perspektivës është një pjesë e natyrshme e të qenit njeri. Duke kultivuar vetëdijen dhe zgjedhur ku të përqendrojmë vëmendjen tonë, udhëhoqemi drejt një jete më të lumtur dhe të harmonizuar.

Pjesa e fundit e këtij udhëtimi thekson rëndësinë e kontrollit të mendimit dhe përqafimit të dhembshurisë për veten. Përdorimi i praktikave shpirtërore, si meditimi dhe lidhja me natyrën, shtrëngon lidhjen me dimensione të pasura dhe të thella për një jetë të lumtur dhe të harmonizuar. Ky rrugëtim drejt ekuilibrit përfshin edhe disa elemente si besimi fuqishëm në Zot, agjërimi, namazi pra bindja në një fuqi më të madhe, duke shtuar thellësi dhe më shumë kuptim në këtë udhëtim shpirtëror.

Albina Hyseni

Administrat Publike
Mardhënje Ndëkombëtare
Studime Evropiane
Njohuri të gjera Psikologjike
Teknike Farmaceutike