Ministri i arsimit Jeton Shaqiri emëroi dy përfaqësues special për arsimimin lidhur me holokaustin dhe komemoracionin e Hebrenjve në RMV

Shpëtim Latifi dhe Skender Asani janë dy përfaqësuesit special nga Ministria e arsimit dhe shkencës që i emërova sot, të cilët do të meren me çështjet që kanë të bëjnë me arsimimin mbi holokaustin dhe komemoracionin e Hebrenjëve në vendin tonë.

Latifi është këshilltar i posaçëm për politikat arsimore në MASH kurse Asani është Drejtor i Institutit për trashëgimi kulturore dhe shpirtërore të Shqiptarëve. Besoj që bagazhi i tyre profesional do të kontribuoj për një reflektim edhe më të madh për çështjet hebreike.


Шпетим Љатифи и Скендер Асани се двјацата специјални претставници од Министерството за образование и наука кои ги именував денес за прашања поврзани со образованието за холокаустот и комеморацијата на Евреите во нашата земја.

Љатифи е посебен советник за образовни политики во МОН додека Асани е Директор на Институтот за духовно и културно наследство на Албанците. Верувам дека нивниот професионален багаж ќе придонесе за уште поголемо рефлектирање врз еврејските прашања.