Shkup, zgjidhen gjykatës të rinj në Gjykatën Civile dhe Gjykatën Penale

Këshilli Gjyqësor sot emëroi gjashtë gjykatës të rinj në Gjykatën Themelore Civile dhe Penale në Shkup nga radhët e kandidatëve të Akademisë për gjykatës dhe prokurorë publik.

Deklaratë solemne për Gjykatën Themelore Civile Shkup sot në Këshillin gjyqësor nënshkruan gjykatësit Irena Mitreska, Dragana Iliovska dhe Sanja Tomiq Velkoska.

Për gjykatës në Gjykatën Themelore Penale Shkup u zgjodhën Liljana Milanova, Vllatko Sekovski dhe Nadica Mitreska.