Katër shkolla nga Lugina e Preshevës binjakëzohen me katër shkolla nga qyteti i Bursës në Turqi?

Organizuar nën udhëheqjen e Drejtorisë së Arsimit Kombëtar të Qarkut Osmangazi se bashku me Qendrën Kulturore të Kosoves

Katër shkolla nga Lugina e Preshevës binjakëzohen me katër shkolla nga qyteti i Bursës në Turqi.

Me protokollin që kemi nënshkruar mdërmjet shkollave qëllimi i bashkëpunimit është vizita reciproke e nxënësve dhe personelit arsimor të katër shkollave si dhe ngritja e cilësisë së procesit edukativo-arsimor, dixhitalizimin e institucioneve arsimore etj.