“Rruga drejt Zgjedhjeve të Shëndetshme: Udëzues për Ndryshim Pozitiv”

“Rruga drejt Zgjedhjeve të Shëndetshme: Udëzues për Ndryshim Pozitiv”

Kurrë mos u mashtroni, mos u gënjeni ose mos u përfitoni përsëri. Kuptoni natyrën njerëzore. Njerëzit nuk janë gjithmonë vendimmarrës racionalë. Ne shpesh ndikojmë nga emocionet, paragjykimet dhe heuristikat.
Përdorni arkitekturën e zgjedhjes për t’i shtyrë njerëzit drejt zgjedhjeve më të mira. Arkitektura e zgjedhjes i referohet mënyrës sesi na paraqiten zgjedhjet. Duke kuptuar se si njerëzit marrin vendime, ne mund të hartojmë arkitektura të zgjedhura që e bëjnë më të lehtë për njerëzit të bëjnë zgjedhje të shëndetshme, të pasura dhe të lumtura.

Bëjeni opsionin e paracaktuar opsionin e mirë. Opsioni i parazgjedhur është zgjedhja që zgjidhet automatikisht nëse nuk ndërmerret asnjë veprim tjetër. Duke e bërë opsionin e shëndetshëm, të pasur ose të lumtur si parazgjedhje, ne mund ta bëjmë më të lehtë për njerëzit që të bëjnë zgjedhjen e duhur. Përdorni normat shoqërore për të ndikuar në sjellje. Njerëzit kanë më shumë gjasa të bëjnë diçka nëse shohin se të tjerët po e bëjnë atë. Duke theksuar normat sociale, ne mund t’i inkurajojmë njerëzit të bëjnë zgjedhje më të mira.

Bëni të lehtë të bëni gjënë e duhur. Hiqni pengesat që e bëjnë të vështirë për njerëzit të bëjnë zgjedhje të mira. Për shembull, ua lehtësoni njerëzve ushtrimin duke ofruar shtigje ecjeje dhe korsi biçikletash. Bëni të lehtë shmangien e të bërit gjë të gabuar. Hiqni tundimet që e bëjnë të lehtë për njerëzit të bëjnë zgjedhje të këqija. Për shembull, ua vështirësoni njerëzve pirjen e duhanit duke ndaluar pirjen e duhanit në vende publike. Përdorni përforcim pozitiv për të inkurajuar sjellje të mirë. Përforcimi pozitiv është një formë e të mësuarit në të cilën një sjellje e dëshiruar pasohet nga një shpërblim. Duke i shpërblyer njerëzit që bëjnë zgjedhje të mira, ne mund t’i inkurajojmë ata që të vazhdojnë t’i bëjnë ato zgjedhje.

Korniza e zgjedhjeve në një mënyrë pozitive. Mënyra se si vendoset një zgjedhje mund të ketë një ndikim të madh në mënyrën se si njerëzit marrin vendime. Duke i inkuadruar zgjedhjet në një mënyrë pozitive, ne mund të bëjmë më shumë gjasa që njerëzit të bëjnë zgjedhjen e duhur.

Bëni të lehtë për njerëzit që të marrin vendime të informuara. Jepuni njerëzve informacionin që u nevojitet për të marrë vendime të informuara për shëndetin, pasurinë dhe lumturinë e tyre.
Respektoni lirinë e zgjedhjes së njerëzve. Nxitja nuk duhet të përdoret për t’i detyruar njerëzit të bëjnë zgjedhjet e duhura. Në vend të kësaj, shtytjet duhet të përdoren për ta bërë më të lehtë për njerëzit që të bëjnë zgjedhjet që janë të duhura për ta.

Duke ndjekur këto, ne mund të hartojmë politika dhe ndërhyrje që i ndihmojnë njerëzit të marrin vendime më të mira për shëndetin, pasurinë dhe lumturinë e tyre.

AH