Zv/Drejtori Jashari: Vazhdojmë me vizitat në Sektorët e Punëve të Brendshme, policia eshtë pasqyrë e shtetit

Sot si vazhdim i takimeve me SPB e vendit ishim për vizitë në SPB – Shtip, ku mbajtëm takim me kryeshefin e SPB-Shtip dhe ndihmës kryeshefin e QR-Lindje , nga e cila mbledhje u larguam të kënaqur me efikasitetin e policisë të kësaj pjese dhe uruam që ky sukses të vazhdon edhe në vitet e ardhshme!
Policët jan pasqyra e parë në shtet dhe prandaj veprimet e tyre duhet duhet të jenë të bazuara në ligjet duke mos bërë selektim në baza kombëtare ,fetare, racore, gjinore etj. ndaj personave që bëjnë shkelje të ligjeve!