БОЈМАЦАКИЕВ:17 милиони евра за 80 реконструирани објекти, започнати нови реконструкции на управните служби во МТВ и Центарот за Обука во Идризово, вложени 14 милиони евра во опрема и униформи

17 милиони евра за 80 реконструирани објекти, започнати нови реконструкции на управните служби во МТВ и Центарот за Обука во…

БОЈМАЦАЛИЕВ:На средба со раководството на СВР Куманово: Намалување од 3,6% на вкупниот криминалитет, зголемена ефикасност од 37,1%

Mitko Bojmacaliev на средба со раководството на СВР Куманово: Намалување од 3,6% на вкупниот криминалитет, зголемена ефикасност од 37,1% Денеска…